ingilizce cümleler             

Although Cümleleri


although cümleleri"Although" İngilizcede yan cümlelerin başında kullanılan bir bağlaçtır ve "rağmen", "karşın" anlamlarına gelir.
Aşağıda "although" ile yapılmış yeterli örnekler bulacaksınız:

Although he is rich, he has no girl friend. --> Zengin olmasına rağmen, hiç kız arkadaşı yok.

Although the weather was so hot, he went out with an overcoat. --> Hava çok sıcak olmasına rağmen, o palto ile dışarı çıktı.

Although he has not graduated a university, he has found a job with good income. --> Üniversite mezunu olmamasına rağmen, iyi gelirli bir iş buldu.

He passed the examination, although he had been prevented by illness from studying. --> Sınavı geçti, hastalık sebebiyle çalışamamasına rağmen.

I will try to come home, although I don't know how to manage it. --> Eve gelmeye çalışacağım, nasıl becerebileceğimi bilmeme rağmen.

Did he go to work, although he was ill? --> Hasta olmasına rağmen işe mi gitti?

Although he speaks seldom, he says meaningful words. --> Ara sıra konuşmasına rağmen, anlamlı laflar eder.

Although this film won many prizes, it made little money. --> Bu film çok ödül kazanmasına rağmen, az para kazandı (az gelir getirdi).

Give your wife my best regards, although we haven't met yet! --> Tanışmamamıza rağmen karına saygılarımı ilet!
Is she really attractive on the stage, although she is very shy? --> Çok utangaç olmasına rağmen, gerçekten sahnede çekici mi?

Although he is handicapped, he has been able to perpetuate his daily life. --> Bedensel engelli olmasına rağmen, günlük yaşamını sürdürebiliyordu.

Do you think that, we should go on picnic, although it is raining,. --> Yağmur yağmasına rağmen pikniğe gitmemiz gerektiğini düşünüyor musun?

Autistic persons have extraordinary memory, although they have no communication with environment. --> Otistikler sıradışı bir belleğe sahiptirler, Çevreleriyle hiç iletişimleri olmamasına rağmen.

Is Ali really lazy, although he is very clever. --> Ali, çok akıllı olmasına rağmen, gerçekten tembel mi?

Bu sayfayı inceleyen takipçilerimiz,

About Cümleleri


Any Cümleleri


Comparative Cümleleri


How Many Cümleleri


Prefer Cümleleri


Too Cümleleri


sayfalarımızı da incelediler.

Kendinizi geliştirmek için

Rica Cümleleri


Can Soru Cümleleri


Sebep Sonuç Cümleleri


Than Cümleleri


Eş Anlamlı Cümleleri


Have Got Cümleleri


There Are Cümleleri


Comparatives Cümleleri


Do Cümleleri


Ek Olan De Da Bağlacı Cümleleri


As Cümleleri


Türkçe Cümleleri


sayfalarımızı da incelemenizi tavsiye ederiz.